تصادف

خانومه تو اتوبان رانندگی میکرد که یه ماشین با سرعت ازش سبقت میگره و نصف ماشینش رو میبره، از قضا راننده اون ماشین هم یه خانوم بود.

 

میزنه کنار زنگ میزنه پلیس بزرگ راه شکایت میکنه 


مامور میاد میگه ماشین چی بود ؟ 

پلاکش چند بود؟

 رنگش چی بود ؟ 


میگه والله نمیدونم ولی یه خانم بود سی ساله

موهاش مش بود 

رنگ چشش عسلی 

بینی عمل کرده 

و نامزد نداشت چون حلقه دستش نبود !😂😂


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مبین معین الدینی

حسنی

دوس دختر حسنی بهش گفت: حسنی میایی بریم حموم؟


حسنی: بریم بریم 😜


چیه؟ 😐😶

نکنه انتظار داشتین بگه نه نمیام، نه نمیام!! 😕😕


حسنی تنبل هست، خر که نیس😜😂

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مبین معین الدینی

سفید شدن پوست

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﺏ ﭘﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻭﻍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻕ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ ﺷﺪﻥ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟ﮐﭙﯽ ﮐﻦ ﺑﺎﺑﺎ

ﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻪ !؟

ﺑﺬﺍﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺑﮕﻴﺮﻥ 😂😂۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مبین معین الدینی

قرعه کشی

یادم میاد یه بار پدرم بهم پول داد تا قبض برق رو پرداخت کنم اما من رفتم و بلیط شرکت در قرعه کشى یه ماشین جدید را خریدم و وقتى برگشتم خونه قضیه رو به پدرم گفتم و اون منو کتک زد...

اما صبح روز بعد وقتى پدرم بیدار شد و در رو باز کرد اون ماشین جلوی در بود!!!

همه گریه کردیم مخصوصاً من!


چون اون ماشین اداره برق بود اومده بودن برقمونو قطع کنن و من بازم از پدرم کتک خوردم.😑


چیه نکنه فکر کردی  تو قرعه کشی برنده شدیم؟ نه داداچ اینجا ایرانه ایرانه میفهمی 😐😂😂😂۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مبین معین الدینی

کنکور حیف نون

سوال کنکور حیف نون:📝 اسب سفید رستم چه رنگی بود و مال کی بود؟🐎 😐جواب حیف نون: سیاه بود و مال زورو بود😐😐😂۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مبین معین الدینی